Mange potensielle terminaloperatører

Mange potensielle terminaloperatører

Oslo Havn har fått inn mange spennende søkere som ny terminaloperatør av containerterminalen på Sjursøya. Den nye operatøren skal ha ansvar for den daglige driften av havneoperasjonene i Norges største containerterminal.

I dette ligger også det å overta arbeidsgiveransvaret for kranførere som i dag er ansatt i Oslo Havn KF. Vi er opptatt av å finne en operatør som kan sikre effektiv og optimal drift for en konkurransedyktig terminal for å sikre at mer gods går sjøveien. Oslo Havn KF vil bruke tiden fremover til å vurdere de ulike operatørene. Valget av ny operatør ventes å tas før sommeren.

Bildet: Havnedirektør Anne Sigrid Hamran er fornøyd med å ha fått inn en rekke tilbud fra spennende søkere som ny terminaloperatør. (foto: Christian Ruscetta)


For mer info om containerterminalen på Sjursøya