Massetransport ved Bekkelaget

Massetransport ved Bekkelaget

Denne uken starter massetransport av steinmasser gjennom Sydhavna i forbindelse med utvidelsen av Bekkelagets avløpsrenseanlegg (UBRA).

Massetransporten begynner i uke 42, men kun i beskjedent omfang. Dersom våre kunder, eller andre som befinner seg i det aktuelle området, oppdager uønskede hendelser i form av for eksempel stein i veien, mye støv o.l., kan de kontakte vårt Oppsyn. Dette kan gjøres ved å sende epost til obs@ohv.oslo.no så vil vi formidle den videre til Vann- og avløpsverkets prosjektledelse.

Oslo er Europas raskest voksende by og prognosene tilsier fortsatt kraftig vekst. For å opprettholde kvaliteten på vannet i Oslofjorden er det nødvendig å utvide rensekapasiteten ved Bekkelagets avløpsrenseanlegg. Anleggsarbeidet omfatter boring, sprengning og massetransport, og totalt skal 465 000 m3 fjell sprenges vekk, og kjøres til et massedeponi. Sprengningsarbeidene vil pågå ut 2016. Deretter blir det bygningsmessige og tekniske installasjoner. Anlegget er planlagt driftsklart 01.01.2020.

Nærinformasjon 1/2014

Nærinformasjon 2/2014