Midlertidig stenging av Mosseveien

Fakta

Avstengingen er en del av Fjordbyprosjektet i Oslo. Les mer om E18 Sydhavna på Statens Vegvesens nettside.

Midlertidig stenging av Mosseveien

Statens Vegvesen Region Øst og AF-gruppen (SVRØ/AF) informerer at Mosseveien, mellom Sørenga og Herregårdskrysset, vil bli stengt i helgene 27.-30. juni og 18.-21. juli på grunn av utvidelse av veien. Dette vil føre til omkjøringer i disse periodene.

På grunn av veiutvidelse vil Mosseveien være stengt i periodene fredag 27. juni til mandag 30. juni (uke 26) og fredag 18. juli til mandag 21. juli (uke 29). Begge helgene vil veien være stengt i tidsrommet fredag 21:00 – mandag 06:00. I disse periodene vil det derfor være omkjøringer på denne strekningen.

Stengte veier

Begge periodene

E18- Mosseveien inngående løp blir stengt ved avkjøringen til Herregårdskrysset. All trafikk vil derfor bli ledet til Herregårdskrysset.

Påkjøringen fra Herregårdskrysset til E18-Mosseveien inngående løp stenges også. Trafikk til eiendommene og busser vil bli sluppet gjennom av vakter.

For trafikk mot sentrum vil det være forbudt å kjøre inn på E18-Mosseveien ved Karlsborgveien, Bekkelagsveien og Ormusundveien.

Det vil også være forbudt for motorkjøretøy å kjøre inn på E18-Mosseveien, i retning sentrum, ved Ulvøybrua, Furubråtveien, Nordstrandsveien, Ljabruveien og Gladvollveien. Dette gjelder ikke buss og kjøring til eiendommene.

Gjelder kun 28/6 kl. 20:00- 29/6 kl. 10:00

Avkjøringsrampen til Mosseveien/Grønlia på E18-Operatunnelens østgående løp blir stengt. E18-Mosseveien utgående retning vil bli stengt ved rundkjøringen ved E6-Ekebergtunnelen.

Gjelder kun 18/7 kl. 22:00- 20/7 kl. 08:00

Avkjøringsrampen til Mosseveien/Grønlia på E18-Operatunnelens østgående løp blir stengt. E18-Mosseveien utgående retning vil bli stengt ved rundkjøringen ved E6-Ekebergtunnelen.

Omkjøringsplan

Se bildet under for illustrasjon av omkjøringstraseen.

Trafikk mot Oslo:

Avkjøring fra E18-Mosseveien til Ljabrudiagonalen – rundkjøring ved Ljabrudiagonalen/Herregårdsveien – Ljabrudiagonalen – Nedre Prinsdals vei – Ljabruveien – påkjøring til E6-Europaveien – E6-Europaveien til Ryenkrysset – E6 Svartdalstunnelen.

Trafikk fra Oslo

E6-Ekebergtunnelsen – E6-Svartdalstunnelen til Ryenkrysset – E6-Europaveien – avkjøring til Ljabruveien – Ljabruveien – Hauketo - Nedre Prinsdalsvei – Ljabrudiagonalen – E18-Mosseveien.

For kollektivtrafikk

All busstrafikk ledes i omkjøringstrasé på Havneveien mellom sentrum og Ormsundveien i begge retninger.

Helg 1

Inngående kollektivtrafikk vil kjøre havna via Ormsund og ut Haakon Vs gate (rundkjøringen v/luftetårn Operatunnel) hele helgen.

Utgående kollektivtrafikk benytter samme trasé i motsatt retning frem til lørdag 12:00; da åpner Mosseveien for kollektivtrafikk ut av byen.

Helg 2

Kollektivtrafikken i begge retninger vil gå via Havneveien hele helgen.

 

Midlertidig stenging av Mosseveien
Midlertidig stenging av Mosseveien

Illustrasjoner: Statens Vegvesen

Tekst: Siri Rygh Jerndahl