Midlertidig stengning av Mosseveien utgående

Midlertidig stengning av Mosseveien utgående

I forbindelse med Sydhavna-byggingen er det nødvendig å stenge Mosseveien i utgående retning 17.–19. oktober.

Stengingen gjøres i forbindelse med forberedelser til trafikkomlegging søndag 26. oktober. Stengingen forløper som følger:

■ E18-Mosseveien, mellom E18-Operatunnelen og avkjøringen til Ormøya, stenges for utgående trafikk i perioden fredag 17. oktober kl. 21.00 til mandag 20. oktober kl. 05.30.

■ Omkjøring skiltes via E6.

■ Bussene ledes via omkjøringstrasé i Havneveien.

■ Adkomst til Oslo havn er via Grønlia.

■ Adkomst til boliger i Mosseveien fra sør.

Under stengingen utføres vegoppbygging og asfaltarbeider i forbindelse med tilkobling til nytt lokk over Mosseveien.

Arbeidene langs Mosseveien og med ny avkjøring til Sydhavna vil pågå fram til høsten 2015.