Nye priser og forretningsvilkår

Nye priser og forretningsvilkår

Vi har nå lagt ut priser og forretningsvilkår gjeldende fra 1.januar 2015, vedtatt av Oslo havnestyre i oktober 2014.

Prisene er justert i samsvar med tidligere utsendt informasjon om planlagte prisendringer (informasjonsskriv av 17. juni 2014). Prisdokumentet er en foreløpig versjon av vilkårene for 2015. I forbindelse med at en ny kontrakt for drift av Sjursøya containerterminal trer i kraft 1. februar 2015 vil det bli gjort endringer i vilkårene når det gjelder bryggevederlag (kapittel 7 b) og krantjenester (kapittel 8). En oppdatert versjon der disse endringene er innarbeidet blir publisert i januar 2015. Vi gjør oppmerksom på at det kun er priser og bestemmelser for bryggevederlag og krantjenester som endres når den nye terminalkontrakten trer i kraft. Andre priser berøres ikke.

Her er prisendringene i sammendrag:

  • For hjemmehørende fartøyer i lokaltrafikk blir satsene på kaileie økt med 10,0 %, mens satsene på sjøvederlag senkes med 2,5 %. Passasjervederlag for lokalpassasjerer endres ikke.
  • ISPS-gebyr for cruisepassasjerer reduseres med 29 %
  • Avfallsgebyrer reduseres med 22 % for cruiseskip, og økes med 8 % for andre skip i ordinær trafikk.
  • Andre priser økes med 3 %.

I gjennomsnitt økes prisene med 1,5 %.

Priser og forretningsvilkår (1.1.2015)