Nye stablekraner til Oslo

Nye stablekraner til Oslo

To av i alt åtte null-utslipps elektriske stablekraner til Norges største containerhavn kom med båt til Oslo 16. november.

Kranene fraktes selvfølgelig sjøveien til Oslo, på båten M/V Meri fra Gdynia i Polen. Båten gikk fra Polen på kveldstid torsdag 13. november og kranene ankom Oslo 16. november, tidlig på morgenen.

Ikke lenge etter at båten ankom rullet de nye kranene i land for egen maskin. Kranprodusenten Kalmar må ferdigmontere kranene, og testkjøre dem før Oslo Havn etterhvert formelt overtar dem.

Her kan du følge fraktebåten M/V Meris ferd til Oslo –http://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:6223/mmsi:230941700/vessel:MERI

Nye kraner til Norges største containerhavn
Den nye containerterminalen på Sjursøya som skal stå ferdig i 2015 skal ta i mot dobbelt så mye gods som i dag og de nye kranene vil bidra til økt kapasitet og effektiv containerhåndtering.

Kranene har kostet rundt 140 millioner kroner. To nye kraner er ventet levert om en måned, mens de siste fire vil leveres når den nye terminalen står ferdig i 2015.

Avanserte
De elektriske kranene er blant verdens mest avanserte og er de første RTG- kraner som vil bruke semi-automatisk posisjonering, ved hjelp av datasystemet Terminal Logistic System. Kranføreren kan overvåke
kranens automatiske bevegelser via innebygde kameraer. Semi-Automatiseringen gjør at kranføreren fullt opp kan konsentrere seg om å løfte og plassere containeren.

Kranene styres av et laserbasert system, som sikrer nøyaktig posisjonering av kranene som er mindre sårbart enn dagens satelittkommunikasjon. Kranene vil være knyttet til et felles datasystem med operatøren på terminalen, som sikrer god oversikt over hvor containerne skal plasseres.

Støysvake
Oslo er en bynær havn og er opptatt av å ta i bruk nyeste teknologi for å sikre lavest mulig støy fra kranene.

RTG- kranene er elektriske og går på gummihjul. På de nye kranene er det dobbelt så mange gummihjul som på dagens, som gjør dem mer stabile. Åkene er også elektriske og vil dermed støye mindre.

Økt kapasitet
Dagens RTG- kraner stabler fire containere i høyden. Med de nye kranene kan en stable opp til fem containere i høyden, og dermed oppnå en 25 % økning i kapasitet.

Kjøper flere kraner
På den nye terminalen på Sjursøya skal det være i alt fire containerkraner og 8 stablekraner når den trafikken overføreres fra Ormsund og alle containerne samles på Sjurøsuya i 2015.  Vi har også kjøpt inn to nye containerkraner fra  Konecranes  som blir levert høsten 2015.

Nye stablekraner til Oslo
Nye stablekraner til Oslo