Oslo Havn-skur nominert til arkitekturpris

Oslo Havn-skur nominert til arkitekturpris

Skur 84 på Sjursøya er en av 23 kandidater til Oslo bys arkitekturpris for 2014. I oktober stilles de ut på Rådhusplassen før vinneren plukkes ut.

Sivilarkitekt Henning Kaland, leder i Rådet for byarkitektur og for innstillingskomiteen, forteller at målet med prisen er å løfte frem det beste som ble bygget i Oslo i 2013.

- Prisen er viktig for Oslo fordi den kan sette fokus på kvaliteten i det vi bygger og på hvordan vi utvikler byen vår. På denne måten kan den bidra til å bygge opp Oslo-borgeres bevissthet om dette, sier Kaland.

Det er stor bredde og variasjon i de innsendte forslagene; undervisning, bolig, næringsbygg og park/uterom/landskap. Plan- og bygningsetaten er sekretariat for arkitekturprisen og har tatt i mot forslagene. Vinneren kåres på Rådhuset 15. oktober.

Se bilder av alle 23 kandidatbygg