Søker om deponering av betongavfall

Søker om deponering av betongavfall

Oslo Havn har søkt om deponering av betongavfall ved rehabilitering av Søndre Akershuskai.

Oslo Havn KF skal rehabilitere skadet betong i underkant av Søndre Akershus kai i 2015 og 2016. Oslo Havn har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til deponering av betongrester bak tett spuntvegg i front av kaien.

Søknaden ligger ute til høring på MD sine sider med frist 25. desember.