Statsråden fikk lasteskip til samlingen

Statsråden fikk lasteskip til samlingen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har nå utvidet sin store modellbilsamling på kontoret med et containerskip. Sjøfartsnæringen håper statsråden og regjeringen med dette vil øke sitt fokus på sjøtransport.

Sjøtransporten er en miljøeffektiv transportvei for gods og varer. Fra nyttår vil svoveldirektivets nye krav til mer miljøvennlig drivstoff i nordsjøområdet gjøre sjøtransporten enda grønnere, men til hvilken pris? Nå roper sjøfartsnæringen et varsko om at miljøet, næringslivet og den norske forbrukeren kan bli sittende med regningen om ikke grep tas. 100 000 flere trailere på norske veger kan bli resultatet av økte utgifter for sjøtransporten, viser en ny rapport, stikk i strid med målet alle er enige om: Mer gods fra vei til sjø.

En påminnelse om fokus på sjøtransport

Temaet ble diskutert på et møte i Samferdselsdepartementet fredag 7.november. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk besøk av en delegasjon fra Oslo Havn, Shortsea Promotion Center, Samskip og Norsk Havneforening, som tok opp utfordringene sjøtransporten står overfor. Solvik-Olsen fikk overrakt modellskipet av Bjørn Waglen fra Samskip. Statsrådens imponerende skap med modellbiler får dermed en modell av et transportmiddel som skiller seg litt ut fra resten av samlingen.

Statsråden fikk lasteskip til samlingen

 Bildet: Solvik-Olsen rydder plass til lasteskipet

Sjøtransporten er fremtiden

- Vi har jo alle et felles mål, nemlig å flytte gods fra vei til sjø. Vi håper at modellskipet får en fin plass i statsrådens samling, og at regjeringen med dette kan få en påminnelse om økt fokus på sjøtransporten fremover, sier Bjørn Waglen.

- Et containerskip som frakter varer mellom Rotterdam og Oslo har opp til 91% lavere CO2-utslipp sammenliknet med en trailertransport på samme avstand. Dette viser at sjøtransporten er fremtiden og må satses på, påpeker Waglen.

Samferdselsministeren er helt klar på at han ønsker mer gods over på sjø.

- Vi vil ha færre trailere på veiene. Det vil jo øke kjøregleden for resten av oss, sier den svært bilinteresserte statsråden. Han ønsker å gjøre enkelttiltak som strammer inn for veitransporten, som kan demme opp for konkurransefortrinnet til lastebilen, slik som innføring av bombrikker for utenlandske lastebilsjåfører.

- Det blir jo urettferdig at en masse utenlandske lastebiler skal utkonkurrere sjøtransporten, fordi sjåførene deres har lav lønn, og fordi de ikke betaler de avgiftene de skal, sier Solvik-Olsen. Han nevner samtidig at å flytte Kystverket over fra Fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet har vært et viktig tiltak, da kyst-, og sjøfartsnæringen får større status som transportsektor.

Statsråden fikk lasteskip til samlingen

 Bildet: Skipet står nå på beste hylleplass på statsrådens kontor, og vil gi minne om om økt fokus på sjøtransport

Vil ha en tilskuddsordning

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening, kunne fortelle statsråden at svoveldirektivet er bra for miljøet, men at den dessverre har noen utilsiktede konsekvenser.

- Vi foreslår derfor to tiltak. Det ene er å sette en begrensning av avgiftsfri diesel som lastebilene kan ta med seg over grensen. Jeg ønsker meg egentlig bare èn julegave i år, og det er at regjeringen går inn for en tilskuddsordning fra 1.januar 2015, som kan stimulere vareeierne til å velge sjøtransport. Det er nok prat. Vi trenger en incitamentsordning. Hvis ikke blir mer gods på sjø bare en ambisjon og ikke et mål, sier Litsheim.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havn, håper også at regjeringen vil gjøre noen tiltak for sjøtransporten.

- Vi må jobbe for å få til mest mulige effektive havner og terminaler som gir sjøtransporten konkurransedyktige betingelser. Jeg håper inderlig at vi tar feil når det gjelder våre prognoser for økte kostnader etter at svoveldirektivet inntrer. Det er uansett ikke for sent for regjeringen å gjøre noen tiltak nå, sier Hamran.

Tekst og foto: Christian Ruscetta