Store betongbrygger slept til Grønlia

Store betongbrygger slept til Grønlia

Tre store betongbrygger ligger nå ved Grønliakaia i Oslo, etter å ha blitt slept sjøveien helt fra Fredrikstad.

Bryggene skal snart flyttes til sydsiden av Sørenga, der de skal monteres inntil den eksisterende kaiutsikkeren på permanent basis. Betongbryggene skal inngå i det nye parkarealet av Sørengautstikkeren, som er en del av reguleringsplanen for Bjørvika. Dette er planlagt ferdigstilt sommeren 2015.

Bryggeelementene ble fraktet fra Fredrikstad med slepebåten "Boa Sund". De 3500 tonn tunge betongbryggene er hele 140 meter lange og 29 meter på det bredeste, og slepet hadde derfor assistanse av fartøyer fra slepe- og offshorerederiet Bukser & Berging på turen oppover Oslofjorden.

Trafikksjef Jens Petter Christensen og farvannssjef Øystein Nomerstad i Oslo Havn KF (bildet) er fornøyd med at de kan være behjelpelige med å frigjøre plass for de store betongelementene.

Store betongbrygger slept til Grønlia

 Betongbryggene ligger nå midlertidig på Sørengakaia, og skal flyttes til sydsiden snart

Tekst & foto: Christian Ruscetta