Sykkelruter i Bjørvika

Sykkelruter i Bjørvika

Syklister som skal mot Vippetangen bør benytte dagens rute gjennom Operagata også etter trafikkomleggingen 2.november.

Etter omleggingen vil Dronning Eufemias gate være åpen i hele sin lengde. Det vil imidlertid fortsatt være byggevirksomhet i krysset Dronning Eufemias gate, Prinsens gate og Langkaigata, og langs sørsiden av Dronning Eufemias gate. Disse byggeaktivitetene gir begrenset framkommelighet for gående og syklene. Endelig sykkeloppmerking vil først kunne gjøres når krysset er ferdigbygget. Statens vegvesen anmoder derfor syklistene som skal mot Vippetangen om fortsatt å benytte diagonalen fra Dronning Eufemias gate til Operagata ved Stasjonsallmenningen, og derfra benytte Operagata som hovedfartsåre gjennom Bjørvika. Sykkelfeltene i Operagata vil bli gjenopprettet i begge retninger. Fortsatt gjenstår arbeider blant annet med grøntanlegg og trikkeskinner i Dronning Eufemias gate. Den offisielle åpningen av Dronning Eufemias gate vil derfor være først i juni 2015. 

Sykkelruter i Bjørvika

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/vegprosjekter/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.