Utgående Mossevei stenges

Utgående Mossevei stenges

Fra førstkommende fredag, 5.desember kl 22, stenges utgående Mossevei ved Sydhavna.

Busser inn til sentrum kjører Havneveien. Det endrede kjøremønsteret gjelder til mandag 8.desember kl 0530.

Se tegning for omkjøring

Foto og karttegning: Statens vegvesen og AF-gruppen