Vil diskutere landstrøm

Fakta

* Color Line har siden 2011 brukt landstrøm i Oslo Havn.
* Landstrøm kutter totale luftutslipp i Oslo havn med 9 %.
* En ferge bruker strøm tilsvarende 500 norske leiligheter.
* Et cruiseskip bruker strøm tilsvarende 1500-2000 norske leiligheter

Vil diskutere landstrøm

Oslo Havn har lagt til rette for landstrøm for både cruise og ferger. Landstrøm til cruise vil kreve store investeringer, og vi vil nå invitere kunder til en idèdugnad for å kutte klima- og luftutslipp i Oslo.

Strømforsyning fra land til skip er et viktig miljøtiltak. Det er viktig med landstrøm fordi dette gir bedre byluft og reduserer klimagasser. Landstrøm til ferger er teknisk enkelt, mens landstrøm til store cruiseskip krever plass og store investeringer.

Usikker miljøgevinst, vil diskutere flere tiltak
Vi i Oslo Havn KF har sett på muligheten for landstrøm til cruiseskip. Det vi har klarlagt er at ved landstrøm til cruise (i motsetning til ferger), kreves det et stort omformerbygg og betydelige investeringer (110 millioner til to cruiseskip). Kombiner dette med at cruiseskipene ikke går i faste ruter, og i tillegg stort sett bare går i deler av sommersesongen, er det et tiltak som gir usikker miljøgevinst.

Per i dag er det ingen av våre kunder som kan bruke landstrøm, og foreløpig er det derfor ingen etterspørsel.

Bare Color Lines to Kiel-ferger, som alltid legger til ved samme kai, har landstrømstilkobling og har reduserte havnas utslipp med 9 prosent fra de ble koblet på i 2011.

– Vi mener det er viktig å diskutere flere og andre tiltak enn bare landstrøm. Det er vi i gang med, og vil invitere våre kunder til idédugnad for å kutte klima- og luftutslipp i Oslo havn, sier Siw Hauge, Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Oslo Havn KF til Teknisk Ukeblad.

Se faktaark om landstrøm i Oslo havn