Yilport signerte avtale

Yilport signerte avtale

Onsdag signerte topprepresentanter fra Yilport Holding avtalen som innebærer at det tyrkiske selskapet overtar driften av Sjursøya containerterminal fra 1. februar.

Bildet: Robert Yuksel Yildirim, president og CEO, Yildirim Holding sammen med havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Avtalen løper over 20 år med mulighet for ti års forlengelse.

Yilport Holding er valgt som ny terminaloperatør fordi de har unike systemer og bred erfaring med havnedrift. Yilport vil være i stand til å drive aktiv internasjonal markedsføring av terminalen. Havnedirektøren i Oslo, Anne Sigrid Hamran, mener Yilport er det beste valget for å kunne utvikle og drifte containerterminalen.

- Yilport Holding ble valgt fordi de deler våre ambisjoner om en dobling av containervolumene slik at havna kan betjene Oslos voksende befolkning og få fart på økonomien. Basert på Yilports dokumenterte resultater er vi overbevist om at de kan ta på seg denne oppgaven, sier havnedirektøren.

Yilport Holding et mål om å bli blant de beste ti havneoperatørene i verden innen 2025. Selskapet har store planer om å ekspandere videre i Nord-Europa, i tillegg til andre regioner i verden. Sean Pierce, CEO i Yilport, er også trygg på det nye samarbeidet med Oslo Havn.

- Akkurat nå er vi opptatt av å etablere en jernbaneforbindelse for å utvide markedet og gi rom for integrerte serviceløsninger. Vi forplikter oss til å få Oslo Havn til å bli den foretrukne havnen for gods til Norge. Havnen har mistet noen av sine konkurransefortrinn og Yilport ønsker, i samarbeid med Oslo Havn, å forbedre kvaliteten og servicen ovenfor kundene, sier Pierce.

Yilport signerte avtale

Signeringen: Foran fra venstre: Sean Pierce, CEO, Yilport Holding, Robert Yuksel Yildirim, president og CEO, Yildirim Holding, Anne Sigrid Hamran, havnedirektør, Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen, styreleder, Oslo Havn. Bak fra venstre: Nazli Uyanik Yildiz, manager Investment & Investor Relations, Yildirim Holding, Lennert Dewaelsche, coordinator, Yilport Holding, Dag H. Sem, trafikkdirektør, Oslo Havn, Ole Thomas Berge, konsernjurist, Oslo Havn

Tar over fra 1.februar

Fra 1. februar 2015 vil Yilport overta kranførerne fra Oslo Havn og starte opp selve driften av containerterminalen. Yilport Oslo vil samarbeide nært med Oslo Havn for å ta i bruk verdens mest miljøvennlige RTG-kraner. Hensikten med de nye kranene er å minimere innvirkningen av havnedriften i nærmiljøet spesielt, og i Oslo generelt. Yilport vil ta i bruk avansert utstyr, teknologi som er utprøvd i andre deler av verden og anerkjente løsninger for å forbedre havnens konkurranseevne.

Yilport signerte avtale

 

Selfie: Aktørene måtte selvsagt ta en selfie etter at signeringen var klar, i maritime omgivelser, med Hovedøya i bakgrunnen. Sean Pierce fotograferer Bernt Stilluf Karlsen, Anne Sigrid Hamran og Robert Yuksel Yildirim

Yilport Holding er et datterselskap i det internasjonale, familiedrevne industri- og handelsselskapet Yildirim Group, som har base i Istanbul i Tyrkia. Selskapet har 8000 ansatte, og driver innen industri- og gruvedrift, handel, shipping, skipsbygging og havnedrift. Yilport Holding drifter to containerterminaler i Tyrkia og har 50 % eierandel i Malta Freeport Terminal. I 2014 overtok Yilport Holding driften av Gävle Container Terminal, en av de mest effektive drevne containerterminalene i Sverige.

Oslo Havn er Norges største containerhavn og håndterer over 30% av det totale containervolumet i Norge. Oslo Havn KF er i ferd med å samle all containerdrift i havna på Sjursøya, der en ny terminal er i ferd med å bli utviklet. Terminalen skal utvikles i etapper og vil til slutt ha en årlig kapasitet på 450.000 TEU. I 2013 håndterte Oslo Havn i overkant av 200.000 TEU.

 

Fotos: Christian Ruscetta