Sprengningsarbeider ved Sydhavna

Sprengningsarbeider ved Sydhavna

Fra neste uke (uke 4) og de neste ti ukene fremover skal det utføres sprengningsarbeider ved E-18-prosjektet på Sydhavna/Mosseveien.

Sprengningsarbeidet vil foregå i perioden uke 4-14 i tidsrommet kl. 0900-1900, og er i forbindelse med byggingen av nytt Sydhavna-kryss. Sprengningsarbeidene gjøres i fjellskjæring (Ekebergskrenten) mot Mosseveien, markert med rød sirkel i bildet. Ved sprengning kan det forventes å høre svake drønn.

Veiene stenges i 15 minutter

Sprengningsarbeidene foretas ikke i umiddelbar nærhet til bebyggelsen i området. Sprengningene vil ikke påvirke denne bebyggelsen eller personer som bor eller oppholder seg i bebyggelsen direkte, men veiene inn til området vil bli stengt i ca. 15 minutter ved hver sprengning. Dette kan forekomme inntil to ganger per dag.

For øvrig har AF Gruppen søkt om, og fått innvilget, dispensasjon fra støyforskriftenes § 12 og§15 og forhåndsgodkjenning etter § 14 i forskrift om begrensning av støy for sine arbeider.

Arbeidene utføres av AF Anlegg på oppdrag fra Statens vegvesen.

Har du spørsmål knyttet til arbeidene som skal utføres kan du ta kontakt med:

Jarle A. Kristoffersen, AF Gruppen, tlf.: 481 98 576

Kjetil Fløtre, Statens vegvesen, tlf.: 911 39 522

Har du spørsmål knyttet til dispensasjonen kan du ta kontakt med Helseetaten på postmottak@hel.oslo.kommune.no, tlf 02180