Spregningsarbeider ved Sydhavna

Spregningsarbeider ved Sydhavna

I forbindelse med byggingen av nytt Sydhavna-kryss, skal det utføres sprengningsarbeider i Ekebergskrenten langs Mosseveien.

Arbeidene vil starte i løpet av uke 6, og pågå fram til og med uke 14, forteller Statens Vegvesen. Ved sprengning vil vegene inn til og gjennom området bli stengt i inntil 15 minutter. Publikum vil kunne høre svake drønn.  

Ved trafikkstans kan det derfor i kortere perioder danne seg kø på Mosseveien. Vegvesenet ber bilistene være tålmodige, og beklager ulempen sprengningene medfører. Årsaken til sprengningsaktiviteten er behovet for mer plass til den nye Mosseveien langs Ekebergskrenten. Sprengningsarbeidene foretas ikke i umiddelbar nærhet av bebyggelsen i området, og utføres av Vegvesenets entreprenør AF.

Sydhavna-utbyggingen består av et lokk over Mosseveien ved Kongshavn, med rundkjøring på toppen. Krysset vil i sin endelige utforming ha seks kjørefelt: To kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket.

Ytterligere tre trafikkomlegginger er planlagt før anlegget står ferdig i fjerde kvartal 2015.

Utbyggingen av Sydhavna henger sammen med Fjordbyprosjektet i Oslo, hvor all godsvirksomheten til Oslo havn konsentreres til Sydhavna. For å ta unna trafikkøkningen til og fra havneområdet, er det behov for ny adkomst.

Mosseveien har i dag ca. 30.000 biler i døgnet.  Ca. 8.000 av disse kommer fra havna. I 2025 forventes havnetrafikken å ha økt til 14.000. Halvparten av dette vil være tungtransport.


Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/Europaveg/e18sydhavnafor oppdaterte trafikkmønstre.