-Flere fast ansatte i Oslo havn

-Flere fast ansatte i Oslo havn

Styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen imøtegår påstander om sosial dumping i et debattinnlegg sendt til flere aviser. Du kan lese innlegget her.

Tilsvar til Rødt-leder Bjørnar Moxnes sine påstander om sosial dumping:

4. februar uttaler Rødt-leder og bystyremedlem Bjørnar Moxnes seg feil på en rekke punkter i forbindelse med de omstillingene som nå foregår i Oslo Havn. Det påstås at jeg, som Oslo Havns styreleder, «går til frontalangrep mot tariffavtaler og fagforeninger». Dette er ikke riktig.

Tvert i mot er det slik at den nye containerterminaloperatøren, Yilport, nå har bidradd til flere fast ansatte i Oslo havn, istedenfor bruk av innleid arbeidskraft fra Oslo Losse- og lastekontor. Omstillingene går i retning av fast arbeid, med fast oppmøtested, i motsetning til «løsarbeid», hvor arbeidstakere i realiteten står overfor et engasjement i et utleiefirma som Oslo Losse- og lastekontor og usikker lønn, avhengig av det antall oppdrag som blir tildelt Oslo Losse- og lastekontor. 

Arbeidsretten har åpnet for ny organisering i havnene

En arbeidsrettsdom fra 8. oktober i fjor slår fast at lossing- og lasting i 13 norske havner nå kan utføres uten at bryggearbeiderne (for Oslos del - tilsluttet Oslo Losse- og lastekontor) har fortrinnsrett til slikt arbeid.

Nå er det opp til den enkelte operatør i havnen å selv bestemme hvordan de vil organisere arbeidet på sine terminaler, inkludert sitt losse- og lastearbeid. Yilport har ansatt sine egne folk som får den nødvendige opplæring, og de organiserte har fått tariffavtaler, stikk i strid med påstandene om det motsatte.

Det er imidlertid fremdeles ikke organisasjonsplikt i Norge, dermed har de øvrige som er ansatt fått individuelle avtaler.

Ikke sosial dumping

Moxnes sier videre at det banes vei for sosial dumping i Oslo havn, og at arbeiderne «erstattes med underbetalte filippinske sjøfolk». Hvor har bystyrepolitikeren dette fra? Dette er påstander som ikke har rot i virkeligheten. Tvert i mot skal losse- og lasteoperasjonene på Norges største containerterminal nå utføres av fast ansatt personale, som får både forutsigbar arbeidstid og lønn. Dette er altså ikke utenlandske sjøfolk som jobber for lave lønninger, slik Moxnes påstår, men personer ansatt hos Yilport Oslo.

Vil ha fast ansatte i norske havner

Å organisere arbeiderne på havneterminalene i Norge med fast ansettelse, på vanlig arbeidsvilkår er veien å gå. Arbeidsrettens dom åpner for en mer moderne og fornuftig måte å organisere havnearbeidet på. En modernisering er nødvendig for å sikre en levedyktig sjøtransport.

Hvorfor Norsk Transportarbeiderforbund og LO fortsetter å støtte et «løsarbeidersystem» der bryggearbeiderne ikke er fast ansatt der de faktisk jobber, og ønsker å markere motstand mot et system med fast ansatte på havneterminalene med vanlige arbeidsvilkår, er vanskelig å forstå.

Mest beklagelig er det imidlertid at Norsk Transportarbeiderforbunds holdning har medført at ingen av dagens bryggearbeidere har søkt på noen av de faste stillingene som nå er blitt besatt av andre arbeidere. Dermed vil etterspørselen etter tjenester fra Oslo Losse- og lastekontor falle sterkt, til stor skade for dagens bryggearbeidere, mens Moxnes kan gå tilbake til sine varme kontorer i Oslo Rådhus og hos Rødt. Feil strategi i en omstillingsprosess fra Moxnes og andre ledere har ført til at den svakeste part blir taperen.

Bernt Stilluf Karlsen
styreleder, Oslo Havn KF