Alvorlig arbeidsulykke på Sjursøya

Alvorlig arbeidsulykke på Sjursøya

En mann skadet benet under lossing av salt fra båten DFDS Lysvik ved terminalen til Rieber Salt på Sjursøya 9. mars.

Mannen ble raskt fraktet til sykehus for behandling, og politi, sjøfartdirektoratet og arbeidstilsynet kom raskt til stedet.   
Ulykken skjedde da en av mannskapet på skipet forsøkte å stoppe en skadet sekk på transportbåndet, med det som resultat at beinet satte seg fast.
Det er Rieber salts egne ansatte som skal utføre lossingen av salt, og mannskapet om bord er ikke en del av denne arbeidsoperasjonen.
Rieber bistår de ansatte og den skadede med oppfølging.