Sommerjobb i Oslo Havn

Fakta

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Sommerjobb i Oslo Havn

Har du lyst til å jobbe i Oslo Havn KF i sommer? Vi har utlyst fire sommervikariater som du nå kan søke på.