Periodestenging av Mosseveien

Periodestenging av Mosseveien

Som følge av Statens vegvesens arbeider vil Mosseveien inngående være stengt i tre ulike perioder fra torsdag 26. mars til 4. april.

Stengningen vil skje i følgende tidsrom:

• 26. mars 2015 kl 2100 – 27. mars 2015 kl 0530
• 31. mars 2015 kl 0600 – 1. april 2015 kl 0600
• 2. april 2015 kl 0600 – 4. april 2015 kl 0600

Stenging skjer som følge av riving av øvre seksjon Sjursøya bro (rampe Mosseveien – Havneveien) i forbindelse med etablering av ny adkomst Sydhavna. Arbeidene medfører at inngående Mossevei benyttes for trafikk utgående fra Oslo. For inngående trafikk, unntatt buss i rute, skiltes omkjøring via Herregårdskrysset. Av-/påkjøring til/fra Sydhavna på rampe Kongshavn vil være stengt. Inngående busstrafikk sluses via Havneveien fra Ormsundveien til Grønlia mot sentrum. Ansvarlig entreprenør utplasserer vakter ved bommer i havneveien for innslipp av busser.

Les mer på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18sydhavna

Se kjørerute for buss, Mosseveien inngående

Se kjøremønster for påsken 2015