Havneveien stenges mandag 30. mars

Havneveien stenges mandag 30. mars

I forbindelse med sporarbeider på Østfoldbanen er det behov for stenging av Havneveien like nord for Alnaelvas utløp mandag kveld 30. mars i tidsrommet 1800-2300.

Jernbaneverket skal heise inn materiell til spor, og er i denne forbindelse avhengig av mobilkran som må plasseres i Havneveien.

Trafikk til Sydhavna fra nord må i dette tidsrommet benytte ny adkomst på Kongshavn fra Mosseveien. Trafikk ut fra havna som skal nordover må kjøre via Ormsundporten. Entreprenør sørger for vakter som skal slippe ut kjøretøyer som ikke har kort til bom. Adkomst til tankanlegg og Brings depot på Grønlia opprettholdes via rundkjøring Grønlia.