Endring i sykkeltraseen gjennom Bjørvika

Endring i sykkeltraseen gjennom Bjørvika

Fredag 24. april kl.18.00 stenges den midlertidige sykkeltraseen på fortauet langs sørsiden av Dronning Eufemias gate. Samtidig har Vegvesenet besluttet å justere sykkelløsningen i gata.

Stengingen er en konsekevens av byggevirksomhet på tomtene langs sørsiden av Dronning Eufemias gate. Det er Oslo S Utvikling som er byggherre på disse eiendommene. Byggingen på disse tomtene vil foregå i mange år framover.

Syklistene anbefales heretter å benytte de røde sykkelfeltene i Dronning Eufemias gate, både i østlig og vestlig retning. De som kommer ned Bispegata må følge høyre kant og fortsette rett gjennom krysset med Kong Håkon 5 gate.

Vegvesenet har samtidig besluttet å foreta en endring av sykkelløsningen i krysset Dronning Eufemias gate / Nylandsvegen. Det røde sykkelfeltet legges inn til fortauet før og etter bussholdeplassen, og det etableres en midlertidig trafikkøy hvor syklistene får egen oppstillingsplass og eget trafikklys inn mot fortauet. Dermed forsvinner dagens løsning hvor syklistene ledes ut i midten av gata, med kryssende biltrafikk over sykkelfeltet.

Byggearbeidene vil pågå i ca. en uke og være ferdige til 17. mai. I byggeperioden vil vestgående sykkelfeltet bli stengt mellom Stasjonsallmenningen og Nylandsveien, og syklister anbefales å benytte diagonalen over Stasjonsallmenningen til Operagata i byggeperioden. Vegvesenet vil også etablere en sykkelboks i krysset Dronning Eufemias gate/Langkaigata, og ved Stasjonsallmenningen.

Bjørvika Infrastruktur vil fortsette å holde åpen den midlertidige diagonalpassasjen fra Dronning Eufemias gate til Operagata (over Stasjonsallmenningen) fram til høsten 2015. Syklister som ønsker å benytte denne løsningen må krysse Dronning Eufemias gate som fotgjenger ved Stasjonsallmenningen.

Vegvesenet henstiller alle trafikanter til å ta hensyn til hverandre og være ekstra oppmerksomme i omleggingsfasen.

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.