Skal merke 100 skjær

Skal merke 100 skjær

Kystverket har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen en kampanje der 100 skjær skal identifiseres og merkes for fritidsflåten. Tidligere toppalpinist Lasse Kjus var med da startskuddet gikk.

Bildet: Tidligere toppalpinist og båtentusiast Lasse Kjus fulgte operasjonen ombord på "Oljevern 3" med stor interesse. Her sammen med skipsfører Tellef Bie Gundersen (Foto: Christian Ruscetta)

Den store merkekampanjen ble markert i området mellom Skurvegrunnen og Lille Herbern ute i fjorden torsdag, om bord i Kystverkets arbeidsbåt «Oljevern 3». Her satte Kystverkets folk ned en stake på to-meters grunn, og markerte dermed starten på merkekampanjen som skal utføres langs ulike farleder. Pressen var til stede og dekket markeringen, og båtentusiast og tidligere toppalpinist Lasse Kjus var også med og så på hvordan staken ble senket og satt fast i bunnen.

Mange uoppdagede grunner

Kystverket har ansvar for at det er trygt å ferdes i hovedleder og bileder. Fritidsbåtene ferdes gjerne i grunnere og trangere farvann. Det antas å være opp mot 35 000 uoppdagede grunner i den norske skjærgården. Det vil aldri bli slik at alle undervannsskjær langs norskekysten er merket. Å ferdes i farvann med slike medfører risiko.

- Båteiere har et ansvar for å opptre med årvåkenhet og forsiktighet, understreker Kystverkets prosjektkoordinator Thor Messel.

På nettsiden www.merkskjæret.no er det laget en skreddersydd kartløsning hvor alle kan gå inn og plassere og beskrive skjæret man mener bør merkes. Kystverket dekker selve merkejobben, mens Gjensidigestiftelsen dekker de materielle kostnadene.

Se bilder fra markeringen og merkeoperasjonen nedenfor.

Skal merke 100 skjær
 Kystverkets folk senker staken ned til grunnen og fester den

Skal merke 100 skjær

 Arbeidsbåtens kran kommer godt med, da staken er svært tung

Skal merke 100 skjær
 Her klargjøres en dykker før operasjonen. Han var nede på grunnen for å styre staken inn i fundamentet

Skal merke 100 skjær
 Lasse Kjus blir intervjuet på direkten i TV2 Nyhetskanalen

Skal merke 100 skjær
 Kystverkets arbeidsbåt "Oljevern 3"

Tekst og foto: Christian Ruscetta