Toppmoderne tilskudd til Redningsselskapets flåte

Toppmoderne tilskudd til Redningsselskapets flåte

RS "Horn Rescue" er klar til å gjøre Østfold tryggere i sommer.

Under en formell seremoni ved Norsk Maritim Museum på onsdag 17. juni ble RS «Horn Rescue» døpt. Den nyeste redningsskøyta var blitt donert av forretningsmannen Hans Herman Horn, som har bidratt mye til Redningsselskapets arbeid i en årrekke. Lisett Warming var gudmor og fikk æren av å knuse sjampanjeflasken mot båtens baug.

RS 160 vil bli stasjonert i Skjærhalden og bidra til å redde liv og trygge kysten i Østfold allerede fra sommeren av. Til sammen har Hans Herman Horn og hans familie donert fem skøyter til Redningsselskapet, og disse fartøyene har vært delaktige i redningen av 67 menneskeliv siden de ble satt på vannet.

President i Redningselskapet, Nicolai Jarlsby, sier at donasjoner som denne er helt avgjørende for det arbeidet organisasjonen gjør.

– Denne skøyta betyr at vi klarer å levere enda bedre på målsettingene våre om å ha større kapasitet og økt beredskap langs kysten.

Les mer om RS «Horn Rescue» og Redningsselskapets arbeid på deres hjemmesider.

Toppmoderne tilskudd til Redningsselskapets flåte

RS 160 ble døpt under en sermoni på Bygdøy, onsdag 17. juni.

 

Toppmoderne tilskudd til Redningsselskapets flåte

(F.v.) Presidenten i Redningsselskapet, Nicolai Jarlsby, gudmor Lisett Warming og donator Hans Herman Horn.

 

Tekst: Stine Lise Wannebo. Bilder: Christian Ruscetta.