Nye muligheter på nordre Sjursøykai

Nye muligheter på nordre Sjursøykai

Over 1988 tonn bygningsmasse har blitt fraktet bort i arbeidet med å rive Skur 82 på nordre Sjursøykai.

Om man tar turen ut til Sjursøya ser man fort at det er noe som mangler. Skur 82 lå på den nordre kaia i 57 år, men etter omfattende riving er bygningen nå borte for godt.

Norsk Sanering AS sto for arbeidet og brukte ettermiddager og kvelder i  fire måneder til å rive, knuse og fjerne 1988 tonn bygningsmasse. Jobben ble gjort både raskt og effektivt, og entreprenøren har fått mye ros av Skur 82s nærmeste naboer for hvordan arbeidet har blitt utført.

Etter flere tiår med lagring og pakking av kunstgjødsel for Felleslageret var bygget dessverre i så dårlig stand at det ikke var mulighet for annen drift i Skur 82. Men rivingen betyr nye muligheter på nordre Sjursøykai og er en del av den større fornyelsen i området.

På plassen der bygningen engang sto er det nå et tykt lag med slitesterk asfalt, laget av blant annet gamle lastebildekk for å øke levetiden på massen.

Den tidligere strømforsyningen til skuret kan gjenbrukes til fremtidig belysning eller andre løsninger på kaien.

Nye muligheter på nordre Sjursøykai

Entreprenøren, Norsk Sanering AS, har fått mye skryt for det godt utførte arbeidet.

Tekst: Stine Lise Wannebo