Grundig artikkel i 'Anleggsmaskinen'

Grundig artikkel i 'Anleggsmaskinen'

Det månedlige fagtidsskriftet 'Anleggsmaskinen' har viet flere sider til arbeidet med, og planene for, Norges største containerterminal.

Etter planen skal en moderne ny containerterminal stå ferdig på sørsiden av Sjursøya i november i år. Arbeidet er i full sving og det skal bygges 361 meter med kai før de to kaiene, en på Ormsund og en på Sjusøya, kan bli en.

Les mer om dette spennede prosjektet og hva Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mente om besøket i Anleggsmaskinens nettartikkel.