Rettelse vedr. ny atkomst Sydhavna

Rettelse vedr. ny atkomst Sydhavna

Vi har tidligere informert om at alle rampene på den nye trafikkmaskinen/rundkjøringen på Mosseveien skulle være klar for trafikkpåsetning 10. juli. Det medfører ikke riktighet, da sørgående pårampe til Mosseveien vil være stengt fram til prosjektet er ferdigstilt i november 2015.

Etter omleggingen vil biltrafikk både inn og ut av byen gå under krysset, i den nye kulverten. Av- og påkjøringsrampene nordfra åpnes også.

Dette blir det permanente mønsteret for trafikken langs Mosseveien, men på grunn av arbeidene med avslutningen av gang- og sykkeltrasé inn mot det nye krysset, vil det ikke være mulig å svinge til høyre for trafikk opp fra Oslo havn.

Illustrasjon: Vianova