Containerkunst i Sydhavna

Containerkunst i Sydhavna

Rundkjøringen til Oslos godshavn i Sydhavna har fått et nytt kunstverk.

Midt i rundkjøringen på lokket over E 18 Mosseveien ved Kongshavn står kunsten laget av den svenske kunstneren Michael Johansson. Det nye kunstverket markerer inngangen til Oslo og godshavna i Sydhavna og er et spleiselag mellom Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

– Det blir spennende å se hvordan kunstverket blir tatt i mot, og hvilket navn folk vil gi det, sier kunstner Michael Johansson som interesserer seg for hvordan mennesker møter verkene i det offentlige
rom og hvordan gjenstander som vi har et tidligere forhold til får ny form og innhold.

Containerkunst i Sydhavna
Miljøbyråd Guri Melby avduket det nye kunstverket til Michael Johansson.

Kunstverket har ulike gjenstander som en båt, bøye, blåse, noen trafikkskilt og sviller som er valgt i samarbeid med Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran er stolt av det nye kunstverket.
– Vi legger vekt på estetikk når vi bygger havna slik at den blir helhetlig og harmonisk, og dette fargerike kunstverket synes vi gir en flott markering av inngangen til havna og byen, forteller havnedirektøren.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby avduket det nye kunstverket.
– Oslos befolkning vokser og det er bra for miljøet at den nye godshavna i Sydhavna vil ta imot flere av varene som befolkningen har behov for. Det nye kunstverket er med på å synliggjøre havnas viktige rolle
i byen vår, fortalte byråd Guri Melby.

Containerkunst i Sydhavna
Miljøbyråd Guri Melby, flankert av Grete Tvedt fra Statens vegvesen og havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Bedre framkommelighet
Statens vegvesen har ansvaret for den nye adkomsten til Sydhavna, og rundkjøringen hvor kunstverket er plassert. Det nye Sydhavna-krysset er bygget for å gi bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra Sydhavna,  kollektivtrafikken på Mosseveien og  for syklende og gående. Den nye godshavna i Sydhavna bygges ut for å ta imot dobbelt så mye gods som i dag. Atkomsten til Sydhavna skal stå ferdig i slutten av 2015.

Navnekonkurranse
Navnekonkurransen er åpen til 14. september. Vinnerforslaget premieres og avgjøres av kunstneren. Send inn ditt navneforslag i skjemaet under. 

Fakta om Sydhavna og den nye adkomsten:
Frem til 2030 forventes befolkningen  i Oslo-området å øke med 30 %. Godshavna i Sydhavna bygges ut for å forsyne en stadig økende befolkning i Oslo med de varene de etterspør.

På Mosseveien kjører det i dag ca. 30.000 biler i døgnet hvorav ca. 8.000 biler kommer fra havna. I 2025 er denne trafikken beregnet å ha økt til 14.000, hvor 50 prosent vil være tungtransport.

Ny adkomst til Sydhavna via en rundkjøring på et lokk over E 18 Mosseveien ved Kongshavn skal stå ferdig i slutten av 2015. Den nye adkomsten skal gi bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra havna,
kollektivtrafikken på Mosseveien og for gående og syklende. Arbeidet startet opp i februar 2013. Godstrafikken til og fra havna får dermed direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien. Det blir totalt seks kjørefelt i krysset, med to kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt, og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket.

Når det nye krysset står ferdig stenges adkomsten til Sydhavna ved rundkjøringa på Grønlia-Sjursøytunnelen og porten ved Ormsund. Det nye krysset blir dermed eneste adkomst til Sydhavna.

Fakta om kunstverket og kunstneren Michael Johansson:

Kunstneren Michael Johansson, www.michaeljohansson.com, står bak det skulpturelle verket som har hatt arbeidsnavnet «Containere».  Johansson er kjent for sin bruk av hverdagsgjenstander,
hvor gjenstandenes bruksområde er endret til fordel for form og innhold, arrangert ut i fra farge.

Johansson har tatt utgangspunkt i containere fordi de har estetiske kvaliteter, men også har stor symbolverdi med tanke på hvor kunstverket skal stå og hva det skal representere. Kunstverket er utformet som en «sandwich» med containere på topp og i bunnen – i midten installeres gjenstander som oppleves som typiske for vei- og havneområder

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsrådgiver Oslo Havn KF, Trude Thingelstad 917 09 287
Kommunikasjonsrådgiver Eystein Hanssen, Statens vegvesen, 922 99 550
Kunstneren Michael Johansson, 977 92795