Trafikkstyring overføres til Horten

Fakta

Horten sjøtrafikksentral (VTS) vil styre skipstrafikken fra Færder til Oslo.
Arbeidskanalene er 18 og 19, kanal 80 vil ikke lenger være i bruk

Oslo trafikksentrals døgnbemannet havnevakt styrer trafikken i Oslo kommunes sjødistrikt. Arbeidskanal VHF kanal 15  / Mobil +47 917 99 900

 

Trafikkstyring overføres til Horten

1. oktober 2015 iverksettes ny forskrift om bruk av sjøtrafikksentralene og trafikkstyringen til Oslo overføres til den statlige trafikksentralen i Horten. Oslo Havn vil fortsatt ha døgnbemannet havnevakt.

Horten sjøtrafikksentral (Horten Vessel Traffic Service) skal ta over trafikkstyring av farleden fra Steilene/ Spro inn til Oslo som Oslo Havn KF tidligere har utført.

Oslo trafikksentral vil fremdeles være døgnbemannet og fungere som en ordinær havnevakt. VHF kanal 15 vil være Oslo trafikksentral sin arbeidskanal.

Horten VTS har arbeidskanalene 18 og 19. Kanal 80 vil ikke lenger være i bruk for noen av sentralene.

Horten sjøtrafikksentral (VTS) og Oslo trafikksentral vil sammen arbeide for å bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling i Oslofjorden.

Regulerer og overvåker sjøtrafikken
Sjøtrafikksentraltjenesten jobber for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling. Statlige trafikksentraler regulerer og overvåker skipstrafikken i fem definerte geografiske områder i Norge.   

Horten sjøtrafikksentral er lokalisert i Horten havn og vil fra 1. oktober ha ansvaret for å overvåke og regulere skipstrafikken fra Færder til Oslo.
Oslo trafikksentral har siden 1999 hatt ansvaret for skipstrafikken fra N 59o 48’ (Steilene/ Spro) til Oslo. Dette ansvaret overføres fra 1. oktober 2015 til Horten sjøtrafikksentral (VTS).   

Mer informasjon:

Kystverket - info om Sjøtrafikksentraltjenesten

Kystverket - kontaktinfo til sjøtrafikksentralen i Horten


Kontakt Oslo Havn KF:
Direktør trafikkavdelingen Dag Sem mob 907 75 221