Oslo S Utvikling kjøper indrefilet i Bjørvika

Fakta


Oslo S Utvikling (OSU) har inngått en avtale med HAV Eiendom om kjøp av to tomter i Bjørvika.

Tomtene har et regulert volum som tilsier ca. 340 boliger. 

Oslo S Utvikling kjøper indrefilet i Bjørvika

Oslo S Utvikling (OSU) har inngått en avtale med HAV Eiendom om kjøp av to tomter i Bjørvika.Tomtene har et regulert volum som tilsier ca. 340 boliger. I tillegg kommer knappe 3000 kvm butikker,
serveringssteder og kulturtilbud på gateplan.

Dette er en strategisk viktig avtale for oss. Ettersom vi allerede eier de omkringliggende tomtene, får vi nå full kontroll over fremdriften i Bispevika. Vi kan styre prosjektene i den rekkefølgen som er til det beste for området, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling, som nå blir en enda større aktør i Fjordbyprosjektet.

Sikrer optimal utvikling
Eva Hagen, administrerende direktør i HAV Eiendom, forteller at det var naturlig for selskapet å henvende seg til OSU.

            - Siden OSU eier alle de omkringliggende tomtene, samt at hele området er regulert under ett, er det bra at ett eierselskap står for utbyggingen. Det sikrer en helhetlig og optimal utvikling av Bispevika, sier hun.

HAV Eiendom selger de to tomtene fordi selskapet har som strategi å utvikle næringseiendom. Utbygging og salg av boliger er ikke en del av selskapets virksomhe

Beliggende i sjøkanten
Thorsen beskriver de to tomtene som noen av de fineste i Bjørvika. De er beliggende i sjøkanten med fantastiske solforhold og direkte tilgang til Havnepromenaden. Store deler av tomtene skal etableres ut i sjøen, utenfor det
som er definert som Bispekaia og Losbrygga.

Det er regulert inn ca. 340 boliger på de to tomtene, slik at OSU totalt skal bygge ca. 1.500 boliger i Bispevika.

Unike boliger
Boligene på de to tomtene skal fordeles på 14 bygg. Prosjektet får sjøkanaler og -basseng mellom husene, noe som vil gi boligene et unikt særpreg.

Etter et parallelloppdrag valgte HAV Eiendom prosjektet ”Skjærgården”, som er utarbeidet av det danske arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten. Prosjektet er med på å gi Bispevika en
egen identitet og gjør at området skiller seg ut fra den tradisjonelle karrébebyggelsen som ofte velges i nybyggprosjekter sentralt i Oslo. Det har et lekent uttrykk og består av punkthus i forskjellige størrelser, med skråtak og ulike møneretninger. I tillegg varierer uterommenes form og størrelser, noe som gir området et annerledes og unikt preg