Containerkunstverket har fått navn

Fakta


KUBIKK ble navnet på containerkunstverket i Sydhavna-krysset

Bjørn Svendsens navneforslag falt i smak hos kunsteren Michael Johansson (bildet)

Containerkunstverket har fått navn

Valget falt på KUBIKK, og Bjørn Svendsens navneforslag vant i skarp konkurranse med 49 andre forslag.

Midt i rundkjøringen på lokket over E 18 Mosseveien ved Kongshavn står kunsten laget av den svenske kunstneren Michael Johansson. Kunstverket markerer inngangen til Oslo og godshavna i Sydhavna, og  er et spleiselag mellom Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

Kunstverket har ulike gjenstander som en båt, bøye, blåse, noen trafikkskilt og sviller som er valgt i samarbeid med Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

Daværende miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby avduket kunstverket 7. september 2015.

Bedre framkommelighet
Statens vegvesen har ansvaret for den nye adkomsten til Sydhavna, og rundkjøringen hvor kunstverket er plassert. Det nye Sydhavna-krysset er bygget for å gi bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra Sydhavna, 
kollektivtrafikken på Mosseveien og  for syklende og gående. Den nye godshavna i Sydhavna bygges ut for å ta imot dobbelt så mye gods som i dag.
Atkomsten til Sydhavna vil åpnes i november 2015.

Fakta om kunstverket og kunstneren Michael Johansson:

Kunstneren Michael Johansson, www.michaeljohansson.com, står bak det skulpturelle verket som har hatt arbeidsnavnet «Containere».  Johansson er kjent for sin bruk av hverdagsgjenstander, hvor gjenstandenes bruksområde er endret til fordel for form og innhold, arrangert ut i fra farge.

Johansson har tatt utgangspunkt i containere fordi de har estetiske kvaliteter, men også har stor symbolverdi med tanke på hvor kunstverket skal stå og hva det skal representere.

Kunstverket er utformet som en «sandwich» med containere på topp og i bunnen – i midten installeres gjenstander som oppleves som typiske for vei- og havneområder.

Containerkunstverket har fått navn