Filipstadtunnel koster 2,5 milliarder kroner

Filipstadtunnel koster 2,5 milliarder kroner

Beregninger viser at den 500 meter lange tunnelen gjennom Filipstad vil koste 2,5 milliarder kroner, men da medberegnet trikkeløsning og bilring på lokket.

I 2012 beregnet Oslo kommune at en forlengelse av Operatunnelen gjennom Filipstad ville koste 1,4 milliarder. Nå har Statens vegvesen foretatt en ny kostnadsberegning.

– Med trikk er kostnadene beregnet til 2,5 milliarder kroner, sier prosjektleder Ingun Risnes i Statens vegvesen til Aftenposten. Uten løsning for trikk er prisoverslaget 2,2 milliarder.

Det et er satt av 700 millioner i bompenger i Oslopakke 3 til finansiering av tunnelen på Filipstad. Ifølge sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien, skal resten av midlene skaffes via staten, kommunen eller bidrag fra grunneiere. Han har tidligere uttalt at han ikke tror staten vil være med å betale for tunnelen.

– Hva med å starte byggingen uten tunnel, slik utbyggere på Tjuvholmen foreslår, byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen?

Filipstadtunnel koster 2,5 milliarder kroner

Bildet: Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen

– Det vil kreve en meget høy og sammenhengende bebyggelse som «støyskjerm» langs hele E18 hvis man ikke skal gi avkall på de kvalitetene vi ønsker for Filipstad. Jeg er redd en slik «støyskjerm» vil være et betydelig hinder, sammen med E18 i dagen, som gjør det vanskeligere å åpne fjorden for byen. Vi kan i dag spørre oss om Operaen og Barcode hadde vært en suksess dersom E18 hadde gått der fortsatt, sier byutviklingsbyråd Fredriksen til Aftenposten.

Mener utbyggingen kan starte uten tunnel

Olav H. Selvaag, som var sentral i utbyggingen av Tjuvholmen, ber byutviklingsbyråden gjøre grep som gjør det mulig å starte utbyggingen av Filipstad uten tunnel.

– En tunnel er jo byplanmessig selvfølgelig beste løsning, men det er en stor beslutning å ta og en kostnad ingen vil bære. Man trenger ikke vente med å begynne å bygge til man har avklart hvorvidt man skal bygge tunnel og hvem som skal betale for den, sier Selvaag.

Selvaag kommer med konkrete forslag. Han foreslår å løfte bygulvet og bebyggelsen med garasjeetasjer inn mot E18 og så bygge et kontorbygg som en støyskjerm langs den delen av veien som ligger nærmest Tjuvholmen og Aker brygge. Videre foreslår han et miljølokk med park oppå. Han har også utarbeidet skisser som viser hvordan det kan bli.

Tekst: Aftenposten
Flyfoto Filipstad: Harald Valderhaug

Foto Bård Folke Fredriksen: Christian Ruscetta (Oslo Havn)