To nye RTG-kraner ankommet

To nye RTG-kraner ankommet

Den andre leveransen med RTG-kraner ankom Sjursøya tidlig onsdag morgen. Dermed er halvparten av kranene nå levert.

Bildet: Maskiningeniør Edvin Wibetoe (nærmest) og Teknisk direktør Svein Olav Lunde ved Oslo Havn KF tar i mot leveransen på Sjursøya

RTG-kranene kom med den finske båten «Meri Turku» grytidlig onsdag morgen, etter å ha reist fra Gdynia i Polen på fredag. Ferden gikk fint, men var ikke helt uten noen små værmessige utfordringer. Sterk sidevind og sjø på overfarten førte til at båten måtte legge inn en ekstra stopp i Tyskland før værforholdene i Kattegat tillot videre reise. I tillegg var båten innom København for bunkring. Like fullt ankom stablekranene Oslo innenfor tidsskjemaet.

- Dette var leveranse nummer to fra kranprodusent Kalmar. Den neste leveransen finner sted i mars/april, og de fire siste kranene vil være klare for overtagelse av Yilport Oslo i mai, opplyser teknisk direktør Svein Olav Lunde i Oslo Havn KF.

De kranene som er ankommet skal nå gjennom omfattende testing, en såkalt 24-timers pålitelighetstest, der alt det tekniske ved kranen skal gjennomgås grundig før de overleveres til Yilport 1. februar.

Fakta RTG:

Rubber Tyred Gantry (portalkran med gummihjul). Dagens RTG- kraner stabler fire containere i høyden. De nye kranene kan stable opp til fem containere i høyden, og dermed oppnå en 25 % økning i arealutnyttelse på terminalen.

Flere bilder under:

To nye RTG-kraner ankommet

 Bildet: RTG-kranene rullet fra båt og til land for egen maskin

To nye RTG-kraner ankommet
 Bildet: Kranene ruver godt blant containerne på Sjursøya. Her ved en splitter ny "bus-bar", eller strømskinne, som skal forsyne kranene med strøm.

To nye RTG-kraner ankommet
 Bildet: Slik så lasten ut fra broen på båten

To nye RTG-kraner ankommet
 Bildet: Teknisk direktør Svein Olav Lunde i Oslo Havn KF er på broen på lasteskipet og får en brief fra kapteinen.

Tekst og foto: Christian Ruscetta