Øvelse i oljehavna

Øvelse i oljehavna

Onsdag 15. mars fra kl. 9-10 vil det avholdes en øvelse i oljehavna på Sjursøya.

Det er industrivernet i oljehavna i samarbeid med containerterminalen Yilport Oslo og nødetatene som vil øve sin beredskap og samordning, som del av sitt sikkerhetsarbeid.

Nødetatene vil delta med sine utrykningskjøretøy samt at enkelte alarmer blir iverksatt.

Konsekvenser for trafikken
Uttrykningsveien fra Bekkelaget/Ormsundveien (via den vanligvis stengte Ormsundporten) kan bli benyttet og trafikkflyten i Sjursøya-krysset kan bli berørt.
Øvingsledelsen i regi av Sisterne drift vil sørge for dirigering av trafikken.

Ved reelle hendelser eller andre forhold som gjør det nødvendig å avblåse/stanse øvelsen kontaktes Oslo Havn’s Trafikksentral på tlf: 917 99 900