Rådhusbrygge 2 pusses opp

Rådhusbrygge 2 pusses opp

Til sommeren vil den rundt hundre år gamle brygga fremstå i helt ny drakt.

Brygga får da tilbake sitt opprinnelig utseende, med brostein i buemønster, i tillegg til at det lages tredekke i midten av brygga. Skuret på brygga bygges om for å gi plass til lager for charterbåtene, og på sikt et nytt serveringssted.

Båten Gullaas løftet 21- 22. mars det nye kaidekket på plass på brygga.  Elementene veien hele 14 tonn , og totalt er det heist på plass 42 elementer. Se film av når kaielementene løftes på plass.

Benker og brygge av glass
Rådhusbrygge 2 fra begynnelsen av 1900- tallet var i dårlig forfatning. Hele bærekonstruksjonene over vannflaten er rehabilitert og bygges opp igjen i stål og betong. Ny infrastruktur med vann og strøm til båtene legges i bakken. På brygga vil det settes opp benker og et nettingfelt som folk kan slappe av i.  Et felt av brygga vil lages i glass som gir mulighet for å titte ned og få med seg livet på sjøbunnen under brygga. 

Arbeidet utføres av ALTI Bygg & Anlegg og skal stå ferdig i løpet av sommeren. Arbeidet er forventet å koste ca 20 millioner kroner.

Rådhusbrygge 2 pusses opp

Blir ny. Kaielementene plasseres på plass på kaia. Foto: Erlend Pehrsson