Åpne marineskip

Åpne marineskip

Marineskip fra flere nasjoner vil ha åpne skip ved Vippetangen 10 - 11. februar kl. 13-16.

Den britiske marinejegeren HMS Cattistock og det nederlandske støttefartøyet HNLMS Mercuur ankom Vippetangen 9. februar. 

Det tyske marineskipet Rappenau og de to norske minesveiperne KNM Rauma og KNM Måløy vil også ligge til kai i Oslo. 

Det internasjonale marinebesøket varer frem til onsdag 12. februar.