Flere Europavarer sjøveien til Oslo

Flere Europavarer sjøveien til Oslo

Yilport Oslo ser en betydelig økning i europeisk containerlast.

I april 2018 var volumet økt med 21% sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet vekst for 2018 er 7% for de første fire månedene. I alt ble 179 containerskip operert i årets fire første måneder.  (73 322 TEU)

Tar gods fra lastebilene
Terminaldirektør Bjørn Engelsen mener at trenden vil fortsette.

- Gods fra Europa, såkalt Short Sea Cargo er en viktig del av vekststrategien for Yilport Oslo. For å kunne konkurrere med lastebiler fra Øst-Europa som bringer lasten til Norge på vei, er frekvens, fleksibilitet og pålitelighet nøkkelfaktorer for suksess. Ved nært samarbeid med rederiene og Oslo Havn kan vi tilby en 24/7-tjeneste som er konkurransedyktig. Med den nye Viasea-tjenesten fra Klaipeda / Gdynia håndteres totalt 11 containerskip i uka som kommer fra de viktigste europeiske knutepunktshavnene.

Automatisering
Fremover er Yilports kommersielle leder, Maiken Solemdal, overbevist om at de pågående automatiseringsprosjektene i terminalen vil styrke Yilport Oslos posisjon som Norges short sea-nav ytterligere. Allerede implementerte automatiske porter har økt trafikkstrøm og effektivitet. Yilport er i ferd med å operere fjernstyring på de elektriske RTG kranene, noe som vil forbedre fleksibiliteten ytterligere, spesielt når det gjelder åpningstider.

Flere Europavarer sjøveien til Oslo

 Automatisering gir effektivitet, forteller Maiken Solemdal, kommersielll leder i Yilport Oslo.

Sjøtransport for det grønne skiftet

- Vi er fornøyd med dette bidraget til det grønne skiftet. Det er et betydelig volum fra vei til sjø, og et godt bidrag til å nå vekstmålet Oslo bystyre har satt for oss. Sjøveien er miljøveien, og bidrar til mindre utslipp, sier havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen.

Flere Europavarer sjøveien til Oslo

Sjøveien er miljøveien. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen verdsetter mer gods på sjøen fremfor på veiene.