Innfører gebyr og rabatt for å redusere klimautslippene i Oslo havn

Innfører gebyr og rabatt for å redusere klimautslippene i Oslo havn

Fra 1. januar 2019 innfører Oslo Havn KF et gebyr for utenlandsferjene som ikke har tatt i bruk landstrøm.

Det sa styreleder Roger Schjerva da han tirsdag talte til havnas kunder på et havnemøte.

Men gebyr og rabatt skal virke sammen i arbeidet for å redusere klimautslippene. Derfor innfører også Oslo Havn KF en miljørabatt for vareeiere, som får varer via containere fra Europa.  Målet er å stimulere sjøtransporten ved å flytte gods fra vei til sjø. Veitrafikken slipper ut fire ganger så mye klimagasser som sjøtransporten.

Tilpasse seg
Det er styret i Oslo Havn KF som har gjort vedtak om miljøgebyr- og rabatt.  Styrelederen vil ikke si hvor stort gebyret blir ennå.

- Rederiene må først få tid til å tilpasse seg. Men det er utenlandsferjene som slipper ut mest klimagasser i Oslo havn. Derfor er det ekstra viktig at nettopp disse selskapene tar ansvar og benytter det nye landstrømanlegget som skal stå ferdig i august, sier Roger Schjerva.

Rederiene Stena Line og DFDS er positive til å benytte landstrømanlegget. Color Line har brukt landstrøm siden 2011.

Sjøveien er miljøveien
Oslo Havn KF kommer til å halvere containervederlaget vareeierne må betale. De vil få rabatt på kr 84 for hver container som har opprinnelse i Europa.

- Som første havn i Norge senker vi prisen per container med opprinnelse fra Europa. Oslo Havn ser en positiv utvikling der sjøtransporten tar markedsandeler fra veien. Vi har fått flere short-sea linjer med gods fra Europa til Oslo. Denne trenden vil vi forsterke med miljørabatten, sier styrelederen.

Trend

- Vi legger opp til gradvise reelle reduksjoner i våre priser, for å gi vårt bidrag til å styrke sjøtransportens konkurransekraft. 2019 blir tredje året på rad der våre priser i sum øker mindre enn konsumprisindeksen, sier Roger Schjerva.

Oslo Havn har i flere år praktisert andre miljørabatter for skip som følger en europeisk standard (ESI-indeksen). Her premieres miljøeffektive skip som velger renere drivstoff, har miljøteknologi om bord og reduserer luftutslipp ved landligge. Den nye rabatten skal bidra i samme retning. Oslo Havn er også en pådriver for å bygge og utvikle ny miljøvennlig teknologi, og fremme insentiver for at teknologien skal bli tatt i bruk.  

Avgiftene må reduseres
Staten tar opp til 80 – 90 prosent i avgifter av beløpet sjøtransporten betaler for å komme til Oslo havn. Bare 10 – 20 prosent av kostnadene går til å utvikle og vedlikeholde en effektiv havn. Staten tar med andre ord en stor andel av sjøtransportens kostnader, selv om sjøen ligger der og ikke krever store beløp til bygging og vedlikehold.

- Jeg utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å redusere de statlige havneavgiftene, som er langt høyere enn de kommunale, sier styreleder Roger Schjerva.