Ny, miljøvennlig linje til Oslo havn

Ny, miljøvennlig linje til Oslo havn

Rederiene Viasea og Containerships etablerer en ny, ukentlig rute fra Klaipeda i Litauen via Gdynia i Polen til Oslo Havn.

– Vi er glade for at rederiene har valgt den mest kostnadseffektive og miljøvennlige transportformen, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn KF (bildet).

Han mener dette er en vinn-vinn løsning. - Oslo Havn KF har som mål å tiltrekke 50 prosent mer gods til havna innen 2030. Samtidig skal dette lønne seg for rederiene. Økt sjøtransport er viktig for å nå Oslo bystyres mål om en fremtidig nullutslippshavn, sier havnedirektøren, og viser til at ett vanlig containerskip som seiler inn til Oslofjorden erstatter 400 semitrailere på hovedveien mot Oslo.

Samarbeid gir vekst
Viasea og Containerships er begge shortsea-operatører med vekt på dør til dørtjenester i Europa, men innenfor hvert sitt segment. Ved å samarbeide kan de utvikle tjenester i nye regioner. En stor mengde varer flyttes fra Baltikum til Norge. Rederiene mener at godsfrakt sjøveien viser seg å være rimeligere og mer miljøvennlig enn andre transportformer.

- Jeg ønsker å berømme arbeidet som rederiene og containeroperatøren YILPort Oslo har lagt ned over tid. Resultatet er denne nye ukentlige ruten fra Baltikum til Oslo havn, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

- Vi er glade for dette bidraget til det grønne skiftet. Det er et betydelig volum fra vei til sjø, og et godt bidrag til å nå vekstmålet Oslo bystyre har satt for oss. Vi er i ferd med å få en svært konkurransedyktig containerterminal, sier styreleder Roger Schjerva i Oslo Havn KF.

Les mer  https://www.viasea.no/om-viasea/nyheter/viasea-og-containerships-samles-om-en-ny-rute

English http://news.cision.com/no/containership/r/viasea-and-containerships-join-forces-on-a-new-route,c2447328