Oslo Havn vil rydde fjorden med droner

Oslo Havn vil rydde fjorden med droner

Undervannsdroner skal brukes for å fjerne søppel i havna.

- Vi vil ta droneteknologien i bruk for å rydde søppel fra havnebassenget. Vi kjenner ikke til at dette er gjort andre steder, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Bildet over: Oslo Havns miljøbåt Pelikan er spesiallaget for å plukke søppel fra havna.

Krafttak for renere fjord

Dronene skal kartlegge sjøbunnen for søppel, slik at vi ser hvor vi skal rydde. Vi planlegger et krafttak sammen med Norges Dykkerforbund for å rydde opp langs kaiene. Sammen med at vi styrker innsatsen til Oslo Havns miljøbåt "Pelikan" sine jevnlige miljørunder i havna for å plukke søppel, vil dette bidra til en renere fjord.

Oslo Havn har også planer om å sette inn flere tiltak for å fjerne søppel til våren. Oslo Havn ledet i 2006 - 2011 et spleiselag som renset forurenset sjøbunn i havnebassenget. Det har bidratt til bademuligheter midt i byen og et større biologisk mangfold.

Internasjonal oppmerksomhet

Oslo Havns droneprosjekt har vakt internasjonal interesse, og ble først omtalt av New York Times.  

Også Aftenposten har skrevet om at Oslo havn skal rydde havna med droner.

 

 

Oslo Havn vil rydde fjorden med droner

Fjerner søppel. Pelikan på en av sine mange miljørunder i havna.