Test av alarmer i Sydhavna

Test av alarmer i Sydhavna

Alarmene i Oljehavna ved Sjursøya vil bli testet 15. mars mellom kl. 10– 12.

Dette er en del av beredskapsarbeidet i havna.