Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

Deler av sentrum avsperret i forbindelse med Oslo Maraton

Førstkommende lørdag arrangeres Oslo Maraton, og det vil denne dagen være redusert fremkommelighet for både kjøretøy og gående, og store deler av Oslo sentrum vil være avsperret.

Akershusstranda er en av mange gater som vil bli sperret

Løypa vil være stengt lørdag den 21. september fra kl.05:00-20:00. All kjøring i løypa er forbudt, og dermed vil alle veier og parkeringsplasser som munner ut i løypa bli sperret. Forbudet mot kjøring gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i løypa.

Det vil også bli innført parkeringsrestriksjoner i området fra kl.23:59 fredag 20.09 til lørdag 21.09 kl.23:59. Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt»-skilt og alle biler som er parkert her vil bli tauet bort. Vi ber beboere vennligst om å følge skilting i sitt nærområde. Skilting vil skje i god tid før løpet.

Beboere som blir sperret inne, og kan komme til å ha behov for å kjøre mens løpet pågår, anbefales å parkere bilen utenfor løypa.

Kollektivt

Buss og trikk vil i noen grad bli påvirket. Se ruter.no for mer informasjon.

Overgang løype

Det er ikke mulig å krysse løypa med bil. Som gående vil det være flere steder der løypen kan krysses.

I år setter vi opp tre gangbroer der publikum kan krysse løypen.
•Egertorget
•Rådhusgata
•Vestbanen/Aker Brygge/Nesoddbåtene

La bilen stå!

Oslo Maraton anbefaler at alle lar bilen stå lørdag den 21.september dersom du ikke må kjøre inn til sentrum denne dagen. Benytt deg heller av kollektiv transport, sykkel eller ta beina fatt. Ring 1 eller Ring 3 vil ikke bli berørt av løypetraseene til BMW Oslo Maraton, så her vil trafikken gå som normalt.

Ved spørsmål angående redusert fremkommelighet, ønskes det at dere tar kontakt med Oslo Maraton, ikke nødetatene eller Politiet. Ring telefonnummer + 47 45 91 43 30 eller mail info@oslomaraton.no

Her er fullstendig løypekart