Det grønne skiftet må lønne seg

Det grønne skiftet må lønne seg

Miljøorganisasjonen Zero ser positiv vilje til å velge utslippsfrie løsninger innen cruise og shipping. Det må lønne seg å velge nullutslipp. Zero deltar på miljøkonferansen GreenPort Cruise and Congress i Oslo 16- 18 oktober.

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero (bildet) leder konferanseprogrammet og debatten om utslippsfrie havnebyer og logistikkløsninger.

- Konferansen gir oss en mulighet til å treffe havner og maritime miljøer fra hele Europa. Her får vi siste status fra andre land i det viktige arbeidet for det grønne skiftet. Vi bidrar med vår kunnskap og perspektiver fra utsiden for å se klimaløsningene og behovet for dem i havneverdenen, sier Gjerset.
 
Sjøtransporten er en energieffektiv måte å frakte store ting på. Derfor er det viktig å få til et skifte her. Zero jobber også for endringer innen vegtransporten. Det vil fortsatt være mange lastebiler igjen i hele transportsystemet selv om vi lykkes med å flytte mer gods til sjøen, fremholder Gjerset.

Pisk og gulrot for det grønne skiftet
Den største utfordringen for utslippsfri sjøtransport er å gjøre det lønnsomt for rederiene å skifte til dyrere, utslippsfrie løsninger. Zero mener det mangler internasjonale regler.
 
- Det må å lønne seg å velge nullutslippsløsninger. Kombinasjonen av økonomisk støtte og krav er nødvendig for å få til endringer, mener Gjerset der ulike tiltak kan brukes i faser. 

Miljødifferensierte avgifter i havnene er i dag et viktig virkemiddel, der det skal lønne seg å velge miljøløsninger. Staten må fortsette å gi støtte til nye skip og landstrøm, slik de gjør i dag gjennom Enova.
Senere bør det stilles krav til landstrøm, slik det i dag gjøres i California. Og det bør innføres krav om nullutslipp i verdensarvfjordene og ved inn- og utseiling til havnene, sier Gjerset.

Oslo Havn i lederheatet
Zero samarbeider med Oslo Havn i arbeidet med å bli en nullutslippshavn. Konferansen blir viktig for å spre erfaringer og inspirasjon fra det som skjer i Norge og i Oslo Havn.

-         Oslo havn ligger i front, har tydelige mål og jobber aktivt på mange områder. Vi ønsker å bidra til at den viktige havnebyen Oslo blir utslippsfri. Oslo er pådriver for landstrøm,  og pilotprosjekter som ny elektrisk arbeidsbåt viser at nye løsninger er mulig. Oslo har mye å bidra med som kan inspirere andre havner til å sette seg tilsvarende mål, sier Gjerset.

De fleste skip er innom mange havner, som alle må tilby nullutslippsløsninger for at rederiene skal investere i å bruke dem. Det krever havnesamarbeid.  

Tror på batterier i alle båter
Sjøtransporten, i likhet med andre transportformer må skifte til fornybart drivstoff og utslippsfrie løsninger. Zero har stort fokus på maritim sektor fordi de ser en positiv utvikling, spesielt på fergene.

-          I dag er det vanlig med batterier på fergene. På andre båter er dette fortsatt en innovativ løsning, men vi tror at det kommer batterier i alle båter. Norge er tidlig ute og verdensledende på leverandørsiden av nullutslippsløsninger. Det jobbes med å få skipene til å kunne seile lengre på batterier, sier Gjerset.

Havnene må i fremtiden også kunne tilby lademuligheter i land. Hydrogen er det neste som kommer, og her må det en betydelig utvikling til, mener Gjerset.