Flere møbler sjøveien til Oslo

Flere møbler sjøveien til Oslo

Oslo Havn jobber aktivt for å få mer gods fra Baltikum. Nye godslinjer og samarbeidsprosjekt for mer gods fra Europa gir resultater.

Containertrafikken har de sju første månedene av 2019 økt med 13 %.

Cool Oslo Shortsea- prosjektet i regi av Oslo Havn, Yilport Oslo, rederier og vareeiere flytter ferskvarer og andre varer fra Europa fra vei til sjø. Samarbeid for å forbedre og levere den kvaliteten som må til gir gode tall.
Siden 2017 har Bama, Coop, Interfrukt og Norske frukt- og grønnsaksgrossisters forening bidratt aktivt.  Grønnsaksgrossisten  BAMA har overført 2000 transporter fra vei til sjø. Prosjektet utvides til å omfatte et bredere spekter av vareeiere, varer og logistikkaktører.


Målrettet dialog
Det arbeides målrettet med å etablere dialog mellom vareeiere og logistikkaktører for varestrømmer som i dag ikke benytter sjøtransport. Oslo Havn KF har i samarbeid med Yilport Oslo gjennomført møter og samlet informasjon fra en mengde aktører på flere arenaer. Nå sankes kunnskap om å flere sjøtransporter til og fra Østersjøområdet (Russland, de baltiske landene og Polen). Senest ble prosjektet presentert i Baltic Transport Forum i Kaliningrad med aktører fra Russland, de baltiske land og Hviterussland. I den nærmeste framtid følges dette opp med vareeierforum i Estland (i samarbeid med Enterprise Estonia og Norges ambassade i Estland) og i Latvia (i samarbeid med det latvisk-norske handelskammer, Innovation Latvia, Latvias ambassade i Norge og Norges ambassade i Latvia).

Nye linjer til Oslo
De store møbelkjedene er allerede en driver for overføring av transporter fra veg til sjø fra Østersjø-området, som er mye av grunnlaget for de nye linjene mellom Oslo og Østersjøen (Litauen og Polen). Viasea/Containerships etablererte i  2018 en ny containerlinje mellom Oslo og Østersjøen (Litauen og Polen) som har bidratt til ca. 50 % av containerveksten i Oslo.  I august startet  Samskip opp en ny containerrute mellom Polen/Baltikum og Vestlandet og ser her et stort potensial for overføring av mer gods. Tidligere i år etablerte Color Line en ny ro-ro linje til Kiel og Viasea en ny containerrute mellom Norge og Tyskland.

Flere møbler sjøveien til Oslo


Carl Johan Hatteland holder et innlegg i Baltic Transportforum i Kaliningrad, Russland.

 

Flere møbler sjøveien til Oslo


 
Steinar Wiik og Kjell Ovrehagen bidrar med ekstern bistand inn i prosjektet i tillegg til Bjørn Engelsen og Maiken Solemdal i Yilport Oslo og Carl Johan Hatteland og Anette Brække fra Oslo Havn KF. Prosjektet støttes av Kystverket gjennom tilskudd til havnesamarbeid.