Ny ordensforskrift i Oslo Havn

Ny ordensforskrift i Oslo Havn

Ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune gjelder fra 29. april.


Den nye ordensforskriften gir regler om orden i og bruk av havner og farvann for å ivareta hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet, god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet.