Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

Oslo Havn inngår samarbeid med Bellona

Oslo Havn og miljøstiftelsen Bellona vil samarbeide i det viktige arbeidet med å gjøre Oslo havn utslippsfri.

Oslo Havn KF har inngått samarbeidsavtale med Miljøstiftelsen Bellona. Bellona vil bidra til å spre lærdom fra Oslo internasjonalt, og som sparringspartner i arbeidet med å gjøre Oslo havn utslippsfri. 

- Oslo Havn er i full gang med den grønne omstillingen, og å fase inn nullutslippsløsninger. Vi ser fram til å få Bellona som sparringspartner for bærekraftige løsninger. Sjøtransport og bynære havner er viktige for å redusere verdens klimagassutslipp fra transportsektoren, sier styreleder Roger Schjerva i en pressemelding.