Tåkeklokka tilbake på fyr

Fakta

Tåkeklokka på Heggholmen fyr er tilbake etter å ha vært borte i 20 år

Tåkeklokka tilbake på fyr

Nå ringer tåkeklokka på Heggholmen fyr igjen etter å ha vært borte i 20 år.

Tåkeklokka dukket i fjor opp etter å ha vært forsvunnet siden klokketårnet ble restaurert for over tjue år siden. Nå er den igjen montert på fyret.

Reddet klokka
Klokka ble tatt ned og ble av en eller annen grunn hensatt på området under restaureringen tidlig på 90-tallet og ble nesten kastet.  

Bjørn Fredriksen (75) som var med på å pusse opp fyret på oppdrag fra Oslo Havn, reddet klokka fra en uviss skjebne og tok den med hjem. Og der stod den i mange år.

Helt til sønnen Rudolf i fjor på fyrbesøk på Jomfruland leste i en bok om norske fyr at Heggholmen fyr manglet sin tåkeklokke.  

Rudolf la to og to sammen og kontaktet Riksantikvaren, og Oslo Havn.  Som selvfølgelig ble strålende fornøyd med å få klokka tilbake. Nå er selve fyret og tåkeklokka pusset opp og kommet tilbake på plass.

Tåkeklokka tilbake på fyr
Klokka tilbake. En fornøyd havnedirektør takker Bjørn Fredriksen som tok vare på klokka. Tilstede var også hans familie og farvannsjef Øystein Nomerstad.

Første fyrlykt
Den første fyrlykten i innseilingen til Oslo ble tent i 1826 på Heggholmen. Styrmann Svend Iversen fikk betaling for å sette opp en fyrlykt på huset sitt og passe på det.

Han trivdes så godt at fyrvokteryrket gikk i arv i seks generasjoner. I perioder var det også kvinnelige fyrvoktere her, angivelig de første som ble ansatt i slike stillinger langs norskekysten.

I 1876 ble fyret flyttet til nordpynten på Heggholmen i en ny trebygning i sveitserstil. Fyret ble plassert i et lite karnapp mot nordvest, slik at fyrvokteren kunne tenne lykta inne fra sin egen stue.

På grunn av stor trafikk, fikk fyret også en liten tåkeklokke som var drevet med urverk og lodder. Klokka ble brukt ved tåke før radarens tid, og denne har vi nå fått til å virke igjen.

Heggholmen fyr ble automatisert i 1959, men det bodde folk der frem til 1972. Riksantikvaren fredet fyret i 1997. Samme år startet Oslo Havn å restaurere bygningen. Den har et interiør tilbake til 20-tallet og brukes i dag som representasjonslokale for Oslo Havn KF.