Havnestyret

13. oktober 2016 utnevnte Byrådet nytt havnestyre for perioden 2015-2019. Styret i Oslo Havn KF har ti medlemmer. Styret består av seks politisk oppnevnte medlemmer, én brukerrepresentant, ett fylkesoppnevnt medlem og to representanter fra de ansatte.

Politisk oppnevnte

    


Havnestyret

Roger Schjerva

Styrets leder


Foto høy oppløsning

 

Havnestyret

Erling Lae

Nestleder

 

 

Havnestyret


Signe Horn

Styremedlem

 

Havnestyret

Merete Agerbak-Jensen

Styremedlem

 

Havnestyret

Silje Kjosbakken            

Styremedlem


  

Havnestyret

Geir Rognlien Elgvin     

Styremedlem

Brukernes representant

 

Fylkesrepresentant

 

 

Havnestyret

Tom Haugvad 

Styremedlem

 

Havnestyret

Lars Birger Salvesen

Styremedlem

 

 

 

Ansattes representanter

    

Havnestyret

Kenneth Gromsrud

Styremedlem

 

 

Havnestyret

Ola Laskemoen

Styremedlem

 

 

 

 

    
     

 

Havnestyret i Oslo

Havnestyret i Oslo

Norges største og mest moderne havn ledes av disse personene.