Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 27

Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 27

Det kreves tillatelse fra Oslo Havn KF for å iverksette tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde i henhold til havne- og farvannsloven § 27 første ledd.

Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse

Oslo Havn KF har utarbeidet en graveinstruks og et søkandsskjema for gravearbeider i havna. Her klargjøres hvilke krav som settes til de involverte partene i gjennomføringen av gravearbeidet.

Søknad om arrangement

Søknad om arrangement

Hvis du ønsker å ha et arrangement enten på land eller til sjøs i havna ber vi deg søke om dette.