Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 27

Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 27

Det kreves tillatelse fra Oslo Havn KF for å iverksette tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde i henhold til havne- og farvannsloven § 27 første ledd.

Dersom det gjelder tiltak i hovedled eller biled må søknaden sendes til Kystverket.

Tiltak som krever tillatelser inkluderer blant annet fortøyningsinstallasjoner (inkludert bøyer), kaier, brygger, broer, luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.

I medhold av forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven for Oslo kommune § 2 vil det bli krevet gebyr for behandling av søknad om tiltak etter havne- og farvannsloven § 27. Faktura for gebyret utstedes når vedtak er fattet.

 

Søknadsskjema for tiltak etter havne- og farvannsloven § 27
  1. I henhold til havne- og farvannsloven § 27 første ledd krever det tillatelse fra Oslo Havn KF for å iverksette tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Dersom det gjelder tiltak i hovedled eller billed må søknaden sendes til Kystverket.

  2. Hva søkes det om?

  3. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.